Epaile autonomiko izateko ikastaroa

Igeriketako epaile autonomiko izateko ikastaroa egingo da, gainditzen bada eta Euskadiko Epaile Komitearen Arautegian ezarrita dauden baldintzak betetzen badira, bertaratzen direnei Euskadiko Epaile Elkargoko kide aktibo izateko baimenduko die.

Ikastaroaren ezaugarriak:

Ospakizun-lekua: Bizkaiko Igeriketa Federazioa

Martin Barua Picaza 27, 3. pisua

48003 Bilbao

Aretoa: 303

Data: urtarrilaren 28a

Ordutegia: 10:00etatik 14:00etara

Matrikula: 50 €

2095 0283 67 2017021171 (Kutxabank) kontu korrontean

Titularra: Federación Vasca de Natación

Eskatzailearen izen-abizenak jarri.

Inskripzio epea: azaroaren 21

Epaile Autonomiko izateko aurkezten direnentzako baldintzak (Epaile Komitearen Arautegiko 11. Artikuluaren arabera):

“18 urte baino nagusiagoa eta 59 urte baino gazteagoa izatea, bere Lurralde Komiteak proposatua izatea, epaile lizentzia berritzea eta EIF-FVNko Epaile Komiteak ezarritako probak gainditzea.

 

NAN /DNI:

JAIOTZE DATA/ FECHA. NAC.:

HELBIDEA / DIRECCIÓN

KALEA / CALLE:

ZB / Nº:                                                         PISUA / PISO:

HERRIA / CIUDAD:                                                                                                               PK / CP:

TELEFONOAK /TELÉFONOS:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

EMAIL: